NASZA OFERTA

Oferta dostosowana do Twoich potrzeb!

Nasza oferta

Na życzenie klienta pełnimy usługi powiernictwa inwestycyjnego związanego z zastępowaniem Inwestorów w wszelkich sprawach urzędowych, które występują w trakcie fazy projektowania i realizacji inwestycji.
 • prawa budowlanego,
 • procedur urzędowych,
 • interpretacji planów miejscowych lub decyzji o warunkach zabudowy,
 • wsparcia przy uzyskiwaniu niezbędnych pism, uzgodnień i pozwoleń,
 • pomoc związana z finansowaniem inwestycji,
 • doboru i oceny działki budowlanej,
 • doboru materiałów i technologii budowlanych,
 • uzyskania mapy do celów projektowych,
 • uzyskania ekspertyz i opinii geotechnicznych.
 • uzyskania ekspertyz i opinii geotechnicznych.
 • indywidualne projekty budynków mieszkalnych jednorodzinnych i wielorodzinnych,
 • adaptacje projektów gotowych,
 • projekty obiektów użyteczności publicznej, przemysłowych i magazynowych,
 • projekty obiektów handlowych, usługowych i biurowych,
 • projekty garaży i budynków gospodarczych,
 • modernizacje, rozbudowy, nadbudowy, inwentaryzacje,
 • projekty zabezpieczenia budynków na szkody górnicze,
 • projekty instalacji wewnętrznych.
 • projekty zjazdów z dróg publicznych,
 • projekty zagospodarowania terenu,
 • ekspertyzy budowlane,
 • kosztorysy,
 • świadectwa charakterystyki energetycznej,
 • analizy nasłonecznienia,
 • nadzór budowlany, kierownik budowy, inspektor nadzoru, nadzór autorski,
 • i inne…

Proces projektowy

1. Pozyskanie materiałów wyjściowych

Stanowi podstawę dla kolejnych etapów, umożliwiając opracowanie projektu dostosowanego do wymagań i przepisów.

2. Sporządzenie rysunków koncepcyjnych

Proces graficznego przedstawienia wstępnej idei projektu, służący do oceny funkcjonalności, kształtu, stylu i estetyki. Jest podstawą dalszego rozwoju projektu.

3. Pomoc na etapie formalno-prawnym

Wsparcie w procesie uzyskiwania wymaganych zezwoleń, uzgodnień i pozwolenia na budowę.

4. Opracowanie dokumentacji projektowej

Kompleksowe sporządzenie planów oraz rysunków technicznych projektu budowlanego.

5. Złożenie dokumentacji projektowej do urzędu

Formalny proces składania dokumentów w celu uzyskania pozwolenia na budowę.

6. Opracowanie dokumentacji wykonawczej

Przygotowanie szczegółowych rysunków i specyfikacji technicznych, niezbędnych do realizacji projektu budowlanego.

7. Etap realizacji

Proces wdrażania projektu budowlanego w życie, polegający na nadzorowaniu realizowanych prac zgodnie z dokumentacją.

8. Projekt wnętrz i otoczenia

Na życzenie wykonujemy  aranżacje przestrzeni wewnętrznej oraz otoczenia budynku z uwzględnieniem funkcjonalności, estetyki i ergonomii.